Демонстрация на прозрачност на DSA

Тази страница има за цел да демонстрира как може да изглежда DSA Transparency на уебсайт. Крайните потребители могат да кликнат върху иконата adchoices до всяка реклама или върху връзката adchoices в долния колонтитул, както е показано по-долу.

Примерна връзка в долния колонтитул

Примерна връзка в долния колонтитул, съдържаща информация за всички реклами на страницата:

AdChoices Защо виждате тази реклама?

Кликнете върху връзката по-горе, за да отворите страницата с преглед на DSA.

Творчески пример

Рекламното послание може да изпрати конкретна информация до CMP, за да покаже информацията за DSA. Кликнете върху иконата AdChoices в горния десен ъгъл, за да видите информацията:

AdChoices AdChoices
реклама