правилно

6 години от GDPR: празнуване на неговото широкообхватно въздействие


Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with

Наближаваме шестата годишнина на 25 май 2024 г. от Общия регламент за защита на данните (GDPR) , който повлия на стандартите за защита на данните в световен мащаб от влизането му в сила на 25 май 2018 г. GDPR не само фундаментално промени сигурността и управлението на личните данни, но и засили правата на физическите лица и ясно дефинира отговорностите на организациите.

Пейзажът за защита на данните преди GDPR

Преди въвеждането на GDPR защитата на данните в Европа беше регулирана от Директива за защита на данните 95/46/EC от 1995 г. , която вече не отговаряше на новите предизвикателства на цифровата ера. Бързото развитие на цифровите технологии и редица значителни нарушения на данните повишиха осведомеността и загрижеността относно необходимостта от по-добра защита на данните. Това доведе до призиви за по-строго и по-унифицирано законодателство за защита на данните, което в крайна сметка доведе до приемането на GDPR.

Най-важните промени в GDPR и ефектите от тях

Подобрени права на физическите лица

Общият регламент за защита на данните засили значително правата на физическите лица. Те включват правото на изтриване на данни при определени условия, правото на преносимост на данните и разширени права за достъп, които гарантират по-голяма прозрачност при използването на лични данни.

Ясни изисквания за съгласие

Друга важна промяна е преструктурирането на изискванията за съгласие. Съгласието вече трябва да бъде изрично, информирано и доброволно, засилвайки контрола на лицата върху техните лични данни и увеличавайки прозрачността.

Задължение за докладване на нарушения на данните

От компаниите се изисква да докладват определени видове нарушения на данните на съответните органи в рамките на 72 часа. Този регламент има за цел да насърчи бърза реакция и да сведе до минимум възможните щети за засегнатите.

Глобален обхват

Обхватът на GDPR се разширява и до компании извън ЕС, които обработват данни от жители на ЕС . Това глобално измерение подчертава широкообхватното въздействие на регламента.

Тъй като Общият регламент за защита на данните влезе в сила преди шест години, трябва да продължим да приветстваме неговата трансформираща роля в защитата на данните и да признаем укрепването на правата за поверителност и определянето на стандарти за потоците от данни на глобално ниво.

В бъдеще новите технологии като изкуствения интелект и машинното обучение ще продължат да влияят върху развитието на защитата на данните в ЕС и може да изискват нови разпоредби. Продължаващото ангажиране с принципите на GDPR ще бъде от решаващо значение за насърчаване на сигурно цифрово бъдеще и повишаване на доверието в защитата на личните данни.

Допълнителна информация за историята на GDPR, както и подробно обяснение на най-важните аспекти можете да намерите на нашата специална страница: https://www. consentmanager


повече коментари

Newsletter consentmanager Juni
Нов

Бюлетин 06/2024

Нова добавка: Удобен за поверителност анализ на уебсайтове С актуализацията през юни новата добавка „Анализ на уебсайтове“ е достъпна за вас във вашия акаунт. Тук комбинираме двата компонента, в които сме особено добри: истинска защита на данните и страхотно отчитане. Предимството на нашия нов удобен за поверителност анализ на уебсайтове е основно в защитата на […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Нов

Холандски DSB: Ръководство за банери за бисквитки и засилени проверки

Холандският орган за защита на данните (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) публикува ново ръководство , описващо най-добрите практики за проектиране на банери за бисквитки и какво да избягвате, за да избегнете евентуални глоби. Както беше обявено през февруари 2024 г. , Органът за защита на данните ще въведе повече контроли, за да гарантира, че уебсайтовете законно получават […]