Бюлетин 2021/02

интеграция на пропуск за съдържание

Заедно с нашия партньор contentpass, ние интегрирахме „PUR модела“ директно в consentmanager. Издателите и издателите вече могат да интегрират contentpass директно от дизайна на consentmanager – без да се налага да правят каквото и да е сложно програмиране или размяна на кодове: посетителят може или да се съгласи с показването на реклама, или да се наслади на уебсайт без реклами с contentpass за 2,99 евро на месец. Приходите се споделят между уебсайта и contentpass съответно. (повече информация )

Изтрийте бисквитките автоматично

Поради голямото търсене, ние внедрихме функция, която ви позволява активно да изтривате бисквитки. Дори и като цяло да не го съветваме, той все още може да бъде интересен за някои случаи на употреба. Ако бъде активирано, CMP може в бъдеще самостоятелно да изтрие бисквитките, за чийто доставчик посетителят не е дал съгласието си. (повече информация )

Още нови функции и промени

  • Добавена двуфакторна автентификация
  • Ограничена поддръжка на Google Ads
  • Опростяване на кодовете за автоматично блокиране
  • Поправки на грешки в отчитането
  • Възможност за разделяне на съгласие и законен интерес (IAB TCF)
  • … и още много.