Нов

Бюлетин 2020/11


доклади

Поради голямото търсене този месец се фокусирахме върху подобряването на отчетите. В допълнение към по-удобния изглед за зареждане, ние отново разширихме обхвата на отчитане и сега също така записваме посещения, игнорирани слоеве за съгласие, активни скокове и др. Това ви дава още по-изчерпателна картина за това как вашите посетители взаимодействат със слоя за съгласие.

Google Analytics и eTracker

Ние също така опростихме инсталирането и работата за потребителите на инструментите за анализ от Google и eTracker. С най-новата актуализация consentmanager вече поддържа Google Consent Mode и Consent Signal от eTracker. По този начин инструментите могат да се използват по такъв начин, че да се направи преброяване, но да не се задават бисквитки, ако не е дадено съгласие.

Промени в правилата за TCF на IAB

Както беше обявено в последния бюлетин, IAB коригира насоките за участие в IAB TCF . Моля, обърнете внимание на следните промени:

  • Настройките на темата вече показват стойност на цветовия контраст, когато задавате цвета за бутоните за приемане/отхвърляне/настройки/запазване. IAB изисква цветовия контраст да бъде най-малко 5:1 (преден план спрямо фон). С текущата актуализация тази стойност на контраста е задължителна. Темите, използващи по-ниска стойност на контраста, губят настройката за съответствие с IAB. Моля, прегледайте вашите дизайни .
  • С текущата актуализация сме деактивирали възможността за промяна на поздравителния текст от първо ниво, ако IAB TCF е активиран в CMP. Клиентите, които искат да променят текста, се нуждаят от допълнително одобрение от мениджъра за получаване на съгласие. Съществуващите текстове не са засегнати.

Още нови функции и промени

  • Подобрения на AMP уеб страници
  • Възможност за кликване върху логото
  • Нов обхват на съгласие за поддомейни
  • Подобрения за автоматично блокиране
  • … и още много.

повече коментари

Newsletter consentmanager Juni
Нов

Бюлетин 06/2024

Нова добавка: Удобен за поверителност анализ на уебсайтове С актуализацията през юни новата добавка „Анализ на уебсайтове“ е достъпна за вас във вашия акаунт. Тук комбинираме двата компонента, в които сме особено добри: истинска защита на данните и страхотно отчитане. Предимството на нашия нов удобен за поверителност анализ на уебсайтове е основно в защитата на […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Нов

Холандски DSB: Ръководство за банери за бисквитки и засилени проверки

Холандският орган за защита на данните (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) публикува ново ръководство , описващо най-добрите практики за проектиране на банери за бисквитки и какво да избягвате, за да избегнете евентуални глоби. Както беше обявено през февруари 2024 г. , Органът за защита на данните ще въведе повече контроли, за да гарантира, че уебсайтовете законно получават […]