Видео: TTDSG и текущи разработки в защитата на данните

Нашият уебинар за TTDSG и текущото развитие на защитата на данните се проведе на 9 ноември 2021 г. Ние се занимавахме със следните теми, наред с други:

  • Какво е TTDSG и какво означава това за моя уебсайт?
  • Какво е положението с органите за защита на данните?
  • Как трябва да бъде проектиран моят банер за бисквитки, за да бъде възможно най-съвместим?

PDF за уебинара можете да изтеглите тук .

TTDSG накратко:
Абревиатурата TTDSG означава Telecommunications Telemedia Data Protection Act и е в сила в Германия от 1 декември 2021 г. TTDSG регулира тайната на телекомуникациите и защитата на данните за телекомуникационни и телемедийни услуги. С въвеждането на TTDSG трябва да се запълнят съществуващите пропуски в защитата на данните, като например член 5, параграф 3 от Директивата за неприкосновеността на личния живот и електронни комуникации, който беше въведен в германското законодателство с § 25 от новия TTDSG. Той също така допълва Европейския кодекс за електронни съобщения (Директива (ЕС) 2018/1972 (Директива ECC)).

Статии на подобни теми: